Vilkår

Gældende fra 1. juni 2022

Ansvar

Vi leverer data som de er, og tager ikke ansvar mangelfulde data

Vi forbeholder os retten til at ændre på vores betingelser uden varsel.

Reklamebeskyttede virksomheder

Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder må ikke bruges til reklamehenvendelser. Oplysningerne må heller ikke bruges i forbindelse med andre henvendelser, med mindre der er specifik hjemmel i lov eller virksomheden har givet sit samtykke.

Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder må ligeledes alene videregives fra Det Centrale Virksomhedsregister - samlet eller gruppevis - såfremt modtageren af oplysningerne skriftligt erklærer

  • at ønsket om beskyttelse vil blive respekteret,
  • at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet, og
  • at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne i dette stykke.

Ovenstående følger af CVR-lovens bestemmelser, jf. § 19 og § 22.